1,   A verseny

1/a. A K-K Szóló arra alapított vitorlásverseny, hogy hazai és külföldi vitorlázóknak lehetőséget biztosítson a vitorlázó technikai és taktikai tudás megmérésére.

1/b. A verseny abszolút, ennek megfelelően a helyezés 8m open és 11m open  osztályonként a befutás valóságos sorrendjével megegyező.

2,   Rendező

A Balatonfüredi Yacht Club, felelős rendező: Cseh József és Fazekas Tamás

3,   A pálya

A Keszthelyi Yacht Kikötő előtti vízterülettől a Balatonkenese előtti vízterületig tartó szakasz bármely útvonalon. A rajt és a cél pontos helyét a rendezőség a rajt előtti kormányosi értekezleten teszi közzé. 

4,   Megfelelés

A versenyt a rendezők az összes hajózási, és biztonsági szabály betartásával rendezik. Kitérés a verseny teljes ideje alatt az RRS 2021-2024 Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályai szerint történik. 

5,   A verseny ideje

A verseny rajtja: 2024. június 29. szombat 9 óra 00 perc.

Rajtidő: a Telekom 180-as hívószám szolgáltatta pontos idő szerint.

5/a, Kormányosi értekezlet: 2024. június 29-én 07:00–órától a Keszthelyi Yacht Kikötő teraszán.

5/b,  Rajt a Keszthelyi Yacht Kikötő előtti vízterületen, a befutás a Balatonfői Marina előtt kitűzött célvonalon.

A verseny befutási határideje 2024. június 30-án 9 óra 00 perc.

Eredményhirdetés 2024. június 30-án, 11:00 óra, a BFYC éttermi teraszán.

6,   Versenyző „egység”

6/a,  Az „egység” áll a verseny szabályainak megfelelő  hajóból (8-as pont) és annak kormányosából.

6/b,   A versenyző egységek listára kerülése a nevezések sorrendjében történik. 

6/c,   Az egység akkor kerül a rajtlistára, ha a hajó és legénysége megfelel a lefektetett szabályoknak és a nevezési díjat kifizették.

6/d,   A rendezőség fenntartja a jogot, hogy meghívjon valakit a versenybe ( a vonatkozó szabályoknak megfelelve ) és visszautasítsa valakinek a nevezését.

7,   Nevezés

A nevezési díj: 50 000.- Ft + Áfa / egység.

Nevezés visszautasítása esetén a nevezési díj visszafizetésre kerül. 

Nem kerül visszafizetésre a nevezési díj nevezés visszavonása esetén.

Nevezés: 2024. június 20.-tól a verseny hivatalos weboldalán: www.szolovitorlazas.hu              

illetve legkésőbb a rajt előtti estén, 19:00-ig a helyszínen. 

Nevezhet bárki, aki a 16. életévét betöltötte és rendelkezik megfelelő hajózási jogosultsággal. A jogosultsággal mindkét versenyzőnek rendelkeznie kell.

Kapcsolatfelvétel: Fa Nándor +36 70 319 8330

Fa Anna +36 70 319 8334 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt, 6.
Email: trade@fahajo.hu

8,   A hajó

Egytörzsű 8 méteres és egytörzsű 11 méteres „nyitott kategóriák”

Egytörzsű hajónak azt fogadjuk el, amelynek – nyugalmi helyzetben – a héj merülése minden metszetében növekszik a „főmetszet” irányában.

A hajótest teljes hosszúsága 8 méteres nyitott kategória esetében maximálisan 8 méter (26,25 láb), vagy 11 méteres nyitott kategória esetében 11 méter (36láb)

A teljes hosszúságba nem számít bele a tükörre szerelt kormány.

A hajónak és túlnyúló rudazatának együttesen mért hosszúsága 8 méteres nyitott kategória esetében maximálisan 9,6 méter, illetve 11 méteres nyitott kategória esetében 13,2 méter.

A rudazat, kötélzet, vitorlázat anyaga és mérete kötetlen.

A hajó ballasztrendszere kötetlen.

A hajó anyaga kötetlen.

Az árboc tartókötélzeti (ideiglenes vagy állandó) lekötési pontjainak a fedélzet vonalán belül kell lenniük.

A hajónak megdőlés esetén 110∞-ról (az árbocnak a vízszintes vonal alól 20∞ -ról) vissza kell állnia. Rendezőség ennek bizonyítására, indokolt esetben a tervezési számítások bemutatását, vagy fizikai teszt elvégzését követelheti meg.

Amennyiben a hajónak felhúzható tőkesúlya van, úgy a mérést felhúzott tőkesúllyal kell elvégezni, vagy a tőkesúlyt leengedett állapotban rögzítve kell a verseny teljes ideje alatt tartani.

A tőkesúlyban ólomnál nehezebb fajsúlyú anyag nem lehet. 

Amennyiben a hajónak vízballasztja van, úgy annak a dőléstesztnél emelt oldalon feltöltve kell lennie.

(Vízballaszt csak a hajó fedélzete és az alsóhéj által bezárt térben, beépített formában lehet. A hajó belsejében „transzferálható” ballaszt anyagának fajsúlya nem haladhatja meg a tengervíz fajsúlyát.)

Billenthető tőkesúly esetén a tőkesúlynak a dőléstesztnél emelt oldalra kibillentve kell lennie. Vagyis a stabilitási szög ellenőrzését a ballasztrendszernek a verseny folyamán előfordulható legelőnytelenebb állapotában kell elvégezni.

9,   Díjazás 

A verseny első hat helyezettje emlékplakett díjazásra kerül.

10,  Általános előírások

– Egyéb ballaszt, – mint trapézolás vagy a kormányos súlypontjának a fedélzet peremvonalán való tartós kilógása – nem engedélyezett.

– Amennyiben a hajón beépített vagy külső motor van, azt a rendezőség a rajt előtt megfelelő zárjeggyel láthatja el. 

– A hajó vízvonala alatti felülete natúr, vagy alga gátló festéssel ellátott lehet. Bármilyen a természetes áramlást befolyásoló bevonat nem engedélyezett.

– Versenyen az automatakormány használata engedélyezett.

– A hajó álló és mozgó kötélzetét, rudazatát és a mozgatható hajótest- függelékeket csak kézi erővel szabad állítani és mozgatni.

–  A hajónak rendelkeznie kell hatósági regisztrációs okmányokkal.

11,  Meghajtás

Egyedüli engedélyezett meghajtó erő a szél energiája.

12,   Rajtszám

A hajó rajtszámának jól látható és összetéveszthetetlen módon meg kell jelennie a nagyvitorla mindkét oldalán.

13,   Felmérés

A Rendezőség a hajókra vonatkozó szabályok betartása érdekében felmérést végez a versenyt megelőző napon, 2024 június 28.-án, 18-tól 20 óráig a Keszthelyi Yacht Kikötőben.

14,   Szponzoráció

14/a,  A versenyző egység lehet szponzorált bármely jogi és/vagy magánszemély által, ami megjelenhet a hajó nevében, a hajótesten és/vagy a vitorlázatán, logo vagy felirat formájában, de ezek nem lehetnek összetéveszthetők vagy összeférhetetlenek a hajó rajtszámával vagy a verseny hivatalos logojával.

A versenyrendezőség nem engedélyezi a dohányáru megjelenítését a hajókon.

A versenyrendezőség fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármely hajónevet vagy szponzor megjelenítést, ha az nem egyeztethető össze a verseny szellemével.

14/b, versenyrendezőség megköveteli a versenyzőktől, hogy a verseny hivatalos lobogóját max. 50 x 50 cm-es méretben a verseny teljes ideje alatt viseljék. 

15,   Kapcsolattartás

A versenyzőknek kötelezően rendelkezniük kell olyan mobil telefonnal, amely vízhatlan, vagy vízhatlan tokban van, megbízhatóan működik – tartalék elemmel vagy töltéssel – minimum 2 napig.

16,   Külső segítség

A verseny ideje alatt a versenyzők nem fogadhatnak el semmilyen külső segítséget. Ezen szabály megsértése a verseny feladását jelenti.

17,   Biztonság

– A hajóknak rendelkezniük kell egy a szabályoknak megfelelő mentőpatkóval a hajó hátsó részén, könnyen elérhető helyen, 30 m hosszúságú, 8 mm-es úszóképes kötéllel a hajóhoz rögzítve. (mentőkocka vagy egyéb alkalmatlan megoldás nem elfogadott)

– Minden hajónak rendelkeznie kell egy db. legalább 8 kg súlyú horgonnyal, legalább 20 m ∅ 12 mm-es kötéllel egybeszerelve használatra készen. (Az összecsukható horgony nem elfogadott.)

– Amennyiben a versenyző hajó a napnyugtától napkeltéig tartó időszakban 30 percet meghaladóan a szabályoknak megfelelő megvilágítás nélkül marad, az óvás nélkül, automatikusan a verseny feladását jelenti.

– A versenyzők kötelesek 4 – es B. erősségű szél felett, rossz látási viszonyok között, valamint napnyugtától napkeltéig minden körülmények között mentőmellényt viselni külön figyelmeztetés nélkül. Ennek elmulasztása kizárást von maga után!

– A versenyzők, amíg az a saját biztonságuk veszélyeztetését nem jelenti, kötelezettek versenytársaik személyi mentésére.  

– A verseny rendezősége nem vállal felelősséget a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmasságának tekintetében, sem pedig a versenyen bekövetkező baleset, vagy anyagi kár vonatkozásában.

Minden résztvevő a maga felelősségére vitorlázik!

18,   Felelősség

– Minden résztvevőnek rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással, amely okozott kár esetén legalább 3 millió forint erejéig nyújt fedezetet.

Jelen Versenykiírás a Fa Hajó Kft. tulajdona, annak részben vagy egészében való másolása, felhasználása nyomtatott vagy elektronikus úton kizárólag a Fa Hajó Kft. írásos hozzájárulásával történhet.

A verseny hivatalos honlapjai:  www.szolovitorlazas.hu