1,   A verseny

1/a. A Keszthely – Kenese Szóló arra alapított egyszemélyes vitorlásverseny, hogy hazai és külföldi vitorlázóknak lehetőséget biztosítson a vitorlázó technikai és taktikai tudás megmérésére.
1/b. A verseny osztályonként abszolút, ennek megfelelően a helyezés a befutás valóságos sorrendjével megegyező.

2,   Rendező

A Fa Hajó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 6., képviseli: Fa Nándor

3,   A pálya

A Keszthelyi Yacht Kikötő előtti vízterülettől a Balatonkenese előtti vízterületig tartó szakasz bármely útvonalon. A rajt és a cél pontos helyét a rendezőség a rajt előtti kormányosi értekezleten teszi közzé.

4,   Megfelelés

A versenyt a rendezők az összes hajózási, és biztonsági szabály betartásával rendezik. Kitérés a verseny teljes ideje alatt az RRS 2017-2020 Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályai szerint történik.

5,   A verseny ideje

A verseny rajtja: 2019. június 1. szombat 09 óra 00 perc.
Rajtidő: a Telekom 180-as hívószám szolgáltatta pontos idő szerint.

5/a, Kormányosi értekezlet: 2019. június 1-én 7:00 – tól a Keszthelyi Yacht Kikötő teraszán. 

5/b,  Befutás a kenesei Balatonfői Yacht Club mólója előtt kitűzött célvonalon.

A verseny befutási határideje 2019. június 2-án 09 óra 00 perc.
Eredményhirdetés 2019. június 2-án 11 órakor a Balatonfői Yacht Clubban.

6,   Versenyző „egység”

6/a,  Az „egység” áll a verseny szabályainak megfelelő  hajóból (8-as pont) és annak a kormányosából.
6/b,  A versenyző egységek listára kerülése a nevezések sorrendjében történik, kivéve a külföldi versenyzőket, akiket a Rendező meghívottakként kezel, a szabályok betartásával.
6/c,  Az egység akkor kerül a rajtlistára, ha a hajó és kormányosa megfelel a lefektetett szabályoknak és a nevezési díjat kifizették.
6/d,  A rendezőség fenntartja a jogot, hogy meghívjon valakit a versenybe ( a vonatkozó szabályoknak megfelelve ) és visszautasítsa valakinek a nevezését.

7,   Nevezés

A nevezési díj:    25 000.- Ft/egység.
Nevezés visszautasítása esetén a nevezési díj visszafizetésre kerül.
Nem kerül visszafizetésre a nevezési díj nevezés visszavonása esetén.
Nevezés: 2019. május 1-től a rendező Fa Hajó Kft címén.
Nevezés online: https://szolovitorlazas.hu/keszthely-kenese-szolo-2019-nevezes/
illetve legkésőbb a rajt előtti napon, a helyszínen.

Nevezhet bárki, aki a 16. életévét betöltötte és rendelkezik megfelelő hajózási jogosultsággal.

Kapcsolatfelvétel: Fa Nándor +36 70 319 8330
Fa Anna +36 70 319 8334
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 6.
 e-mail: trade@fahajo.hu

8,   A hajó

Egytörzsű 8 méteres és egytörzsű 10 méteres „nyitott kategóriák”
Egytörzsű hajónak azt fogadjuk el, amelynek – nyugalmi helyzetben – a héj merülése minden metszetében növekszik a „főmetszet” irányában.
A hajótest teljes hosszúsága 8 méteres nyitott kategória esetében maximálisan 8 méter (26,25 láb), vagy 10 méteres nyitott kategória esetében 10 méter (32,8 láb)
A teljes hosszúságba nem számít bele a tükörre szerelt kormány.
A hajónak és túlnyúló rudazatának együttesen mért hosszúsága 8 méteres nyitott kategória esetében maximálisan 9,6 méter, illetve 10 méteres nyitott kategória esetében 12 méter.
A rudazat, kötélzet, vitorlázat anyaga és mérete kötetlen.
A hajó ballasztrendszere kötetlen, az alább leírt feltételek betartásával.
A hajó anyaga kötetlen.
Az árboc tartókötélzeti (ideiglenes vagy állandó) lekötési pontjainak a fedélzet vonalán belül kell lenniük.
A hajónak megdőlés esetén 110∞-ról (az árbocnak a vízszintes vonal alól 20∞ -ról) vissza kell állnia. Rendezőség ennek bizonyítására, indokolt esetben a tervezési számítások bemutatását, vagy fizikai teszt elvégzését követelheti meg.
Amennyiben a hajónak felhúzható tőkesúlya van, úgy a mérést felhúzott tőkesúllyal kell elvégezni, vagy a tőkesúlyt leengedett állapotban rögzítve kell a verseny teljes ideje alatt tartani.
A tőkesúlyban ólomnál nehezebb fajsúlyú anyag nem lehet.
Amennyiben a hajónak vízballasztja van, úgy annak a dőléstesztnél emelt oldalon feltöltve kell lennie.
(Vízballaszt csak a hajó fedélzete és az alsóhéj által bezárt térben, beépített formában lehet. A hajó belsejében „transzferálható” ballaszt anyagának fajsúlya nem haladhatja meg a tengervíz fajsúlyát.)
Billenthető tőkesúly esetén a tőkesúlynak a dőléstesztnél emelt oldalra kibillentve kell lennie. Vagyis a stabilitási szög ellenőrzését a ballasztrendszernek a verseny folyamán előfordulható legelőnytelenebb állapotában kell elvégezni.

9,   Díjazás

Nyitott kategóriákban a verseny első hat helyezettje kerül emlékplakett díjazásra.

9/a,   Egyéb díjazás

Amennyiben 5, vagy annál több Magyarországon elfogadott osztályba tartozó hajó rajtol el a versenyben, illetve az a verseny előtt egy héttel a nevezésekből már kiderül, úgy a rendezőség osztályonként önálló eredményt hirdet és az első három helyezettet emlékplakettel jutalmazza. (Hajóknak az osztályversenyben az osztályelőírásaiknak kell megfelelniük.)

10,  Általános előírások

– Egyéb ballaszt, – mint trapézolás vagy a kormányos súlypontjának a fedélzet peremvonalán való tartós kilógása – nem engedélyezett.
– Amennyiben a hajón beépített vagy külső motor van, azt a rendezőség a rajt előtt megfelelő zárjeggyel látja el. Amennyiben verseny közben a zárjegy megsérül úgy a versenyző a versenyből kizárja magát.
– A hajó vízvonala alatti felülete natúr, vagy alga gátló festéssel ellátott lehet. Bármilyen a természetes áramlást befolyásoló bevonat nem engedélyezett.
– Versenyen az automatakormány használata engedélyezett.
– A hajó álló és mozgó kötélzetét, rudazatát és a mozgatható hajótest- függelékeket csak kézi erővel szabad állítani és mozgatni.
–  A hajónak rendelkeznie kell hatósági regisztrációs okmányokkal.

11,  Meghajtás

Egyedüli engedélyezett meghajtó erő a szél energiája.

12,   Rajtszám

A hajó rajtszámának jól látható és összetéveszthetetlen módon meg kell jelennie a nagyvitorla mindkét oldalán.

13,   Felmérés

A Rendezőség a hajókra vonatkozó szabályok betartása érdekében felmérést végez a versenyt megelőző napon, 2019. május 31-én, 18-tól 21 óráig .
A versenyző hajók kötelesek a felmérés napján a 18-21 óra közötti időszakban a keszthelyi Yacht Kikötő mólójánál versenykész állapotban rendelkezésre állni!

14,   Szponzoráció

14/a,  A versenyző egység lehet szponzorált bármely jogi és/vagy magánszemély által, ami megjelenhet a hajó nevében, a hajótesten és/vagy a vitorlázatán, logo vagy felirat formájában, de ezek nem lehetnek összetéveszthetők vagy összeférhetetlenek a hajó rajtszámával vagy a verseny hivatalos logojával.
A versenyrendezőség nem engedélyezi a dohányáru megjelenítését a hajókon.
A versenyrendezőség fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármely hajónevet vagy szponzor megjelenítést, ha az nem egyeztethető össze a verseny szellemével.

14/b, versenyrendezőség megköveteli a versenyzőktől, hogy a verseny hivatalos lobogóját max. 70 x 70 cm-es méretben a verseny teljes ideje alatt viseljék.

15,   Kapcsolattartás

A versenyzőknek kötelezően rendelkezniük kell olyan mobil telefonnal, amely vízhatlan, vagy vízhatlan tokban van, megbízhatóan működik – tartalék elemmel vagy töltéssel – minimum 2 napig.

16,   Külső segítség

A verseny ideje alatt a versenyzők nem fogadhatnak el semmilyen külső segítséget. Ezen szabály megsértése a verseny feladását jelenti.

17,   Biztonság

– A hajóknak rendelkezniük kell egy a szabályoknak megfelelő mentőpatkóval a hajó hátsó részén, könnyen elérhető helyen, 30 m hosszúságú, 8 mm-es úszóképes kötéllel a hajóhoz rögzítve. (mentőkocka vagy egyéb alkalmatlan megoldás nem elfogadott)
– Minden hajónak rendelkeznie kell egy db. legalább 8 kg súlyú horgonnyal, legalább 20 m ∅ 12 mm-es kötéllel egybeszerelve használatra készen. (Az összecsukható horgony nem elfogadott.)
– Amennyiben a versenyző hajó a napnyugtától napkeltéig tartó időszakban 30 percet meghaladóan a szabályoknak megfelelő megvilágítás nélkül marad, az óvás nélkül, automatikusan a verseny feladását jelenti.
– A versenyzők kötelesek 4 – es B. erősségű szél felett, rossz látási viszonyok között, valamint napnyugtától napkeltéig minden körülmények között mentőmellényt viselni külön figyelmeztetés nélkül. Ennek elmulasztása kizárást von maga után!
– A hajókon rendelkezni kell egy legalább 40 Ah teljesítményű akkumulátorral, ami a kötelező nyomkövető jeladók táplálását is ellátja.
– A versenyzők, amíg az a saját biztonságuk veszélyeztetését nem jelenti, kötelezettek versenytársaik személyi mentésére.
– A verseny rendezősége nem vállal felelősséget a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmasságának tekintetében, sem pedig a versenyen bekövetkező baleset, vagy anyagi kár vonatkozásában.
Minden résztvevő a maga felelősségére vitorlázik!

18,   Felelősség

– Minden résztvevőnek rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással, amely okozott kár esetén legalább 3 millió forint erejéig nyújt fedezetet.

Jelen Versenykiírás a Fa Hajó Kft. tulajdona, annak részben vagy egészében való másolása, felhasználása nyomtatott vagy elektronikus úton kizárólag a Fa Hajó Kft. írásos hozzájárulásával történhet.

A verseny hivatalos honlapja:  www.szolovitorlazas.hu
A verseny hivatalos Facebook oldala: https://www.facebook.com/szolovitorlazas