1,   A verseny

1/a. Az Egyszemélyes Balatonkerülő Vitorlásverseny arra alapított verseny, hogy hazai és külföldi vitorlázóknak lehetőséget biztosítson egyaránt az emberi helytállás, valamint a vitorlázó technikai és taktikai tudás megmérésére.

1/b.   A verseny abszolút, ennek megfelelően a helyezés a befutás valóságos sorrendjével megegyező.

1/c. A verseny teljes távját egyedül, helyettesítés, kikötés és külső segítség nélkül kell teljesíteni.

2,   Rendező

A Fa Hajó Kft. (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián Krt. 6., Tel.: + 36 70 319 8330,  képviselő: Fa Nándor), együttműködve a csopaki Kereked Vitorlázó Klubbal. A verseny felelős  rendezője Fa Nándor, mob: 06 70 319 8330

3,   A pálya

A lehetséges leghosszabb kör megtétele a Balatonon, amelynek útvonaláról a mellékelt térkép ad tájékoztatást a versenykiírás részeként. Bármely későbbi változtatásról, a forduló pályajelek és a rajt- célvonal pontos elhelyezéséről a rendezők a rajtot megelőző kormányosi értekezleten adnak tájékoztatást.

4,   Megfelelés

A versenyt a rendezők a Balatonra vonatkozó összes hajózási, és biztonsági szabály betartásával rendezik. Kitérés a verseny teljes ideje alatt az RRS 2020-2024 Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályai szerint történik. 

5,   A verseny ideje

A verseny rajtja: 2022. szeptember 24, 10 óra 00 perc. (szombat)

Befutási limit idő: 2022. szeptember 25, 16 óra 00 perc. (vasárnap)

Rajtidő: a Telekom 180-as hívószám szolgáltatta pontos idő szerint.

Rajtvonal a rajtot megelőző kormányosi értekezleten kerül meghirdetésre.

A rajt- és célvonal elhelyezése, illetve a pályajelek kerülési iránya egyedi, a mellékelt térképen látható, illetve a versenyzők a kormányosi értekezleten kapnak tájékoztatást.

Kormányosi értekezlet: 2022. szeptember 24-én 7:00–tól a csopaki Kereked Vitorlázó Klubban. 

A versenyzők részvétele kötelező.

6,   Versenyző „egység”

6/a, Az „egység” áll a verseny szabályainak megfelelő  hajóból (8-as pont) és annak a kormányosából.

6/b, Versenyző egységek száma maximum 40. Listára kerülés a nevezések sorrendjében történik, kivéve a külföldi versenyzőket, akiket a Rendező meghívottakként kezel, a szabályok betartásával.

6/c, Az egység akkor kerül a rajtlistára, ha a hajó és kormányosa megfelel a lefektetett szabályoknak és a nevezési díjat kifizették.

6/d, A rendezőség fenntartja a jogot, hogy meghívjon valakit a versenybe (a vonatkozó szabályoknak megfelelve) és visszautasítsa valakinek a nevezését.

7,   Nevezés

A nevezési díj:  80 000.- Ft/egység.

Nevezés visszautasítása esetén a nevezési díj visszafizetésre kerül. 

Nem kerül visszafizetésre a nevezési díj nevezés visszavonása esetén.

Nevezés: 2022. szeptember 01-től online a www.szolovitorlazas.hu oldalon

Nevezési határidő: 2022. szeptember 14, 24:00 óra

Rajtlistára kerülés a kitöltött és aláírt nevezési lapok leadásának sorrendjében történik. 

Nevezhet bárki, aki a 16. életévét betöltötte és rendelkezik megfelelő hajózási jogosultsággal.

Kapcsolatfelvétel:  Mob.: +36 70 319 8330,    E-mail: nandor@fahajo.hu

Díjazás: az első 6 helyezett éremdíjazásban részesül és a győztes egy esztendeig birtokolja azt a vándortrófeát, amibe a hajós és hajója neve, illetve a győztes idő bevésésre kerül.

8,   A hajó

Egytörzsű, 8 méteres nyitott kategória 

Egytörzsű hajónak azt fogadjuk el, amelynek – nyugalmi helyzetben – a héj merülése minden metszetében növekszik a „főmetszet” irányában.

A hajótest teljes hosszúsága minimálisan 7,32 méter, (24 láb), maximálisan 8 méter (26,25 láb). A teljes hosszúságba nem számítanak bele a hajótesten túllógó szerelvények (pl. a tükörre szerelt kormány, orrsudár, korlát).

A hajó a túlnyúló rudazattal és szerelvényekkel együtt maximálisan 9,6 méter lehet.

A rudazat, kötélzet, vitorlázat anyaga és mérete kötetlen. Ugyanakkor a merev, „szárny” vitorlázat nem engedélyezett.

A hajó ballasztrendszere, tőkesúly mozgatási módja kötetlen.

A hajó anyaga kötetlen.

Az árboc tartókötélzeti (ideiglenes vagy állandó) bekötési pontjainak a fedélzet vonalán belül kell lenniük.

A hajónak megdőlés esetén 110°-ról (az árbocnak a vízszintes vonal alól 20°-ról) vissza kell állnia. Rendezőség ennek bizonyítására indokolt esetben a tervezési számítások bemutatását, vagy fizikai teszt elvégzését követelheti meg.

Amennyiben a hajónak felhúzható tőkesúlya van, úgy a mérést felhúzott tőkesúllyal kell elvégezni, vagy a tőkesúlyt leengedett állapotban rögzítve kell a verseny teljes ideje alatt tartani.

A tőkesúlyban ólomnál nehezebb fajsúlyú anyag nem lehet. A hajó maximális merülése: 2 méter.

Amennyiben a hajónak vízballasztja van, úgy annak a dőléstesztnél emelt oldalon feltöltve kell lennie.

(Vízballaszt csak a hajó fedélzete és az alsóhéj által bezárt térben, beépített formában lehet. A hajó belsejében „transzferálható” ballaszt anyagának fajsúlya nem haladhatja meg a tengervíz fajsúlyát.)

Billenthető tőkesúly esetén a tőkesúlynak a dőléstesztnél emelt oldalra kibillentve kell lennie. Vagyis a stabilitási szög ellenőrzését a ballasztrendszernek a verseny folyamán előfordulható legelőnytelenebb állapotában kell elvégezni.

9,   egyéb díjazás

Amennyiben 5, vagy annál több Magyarországon elfogadott osztályba tartozó, de a 8 métert nem meghaladó méretű hajó rajtol el a versenyben, illetve az a verseny előtt egy héttel a nevezésekből már kiderül, úgy a rendezőség osztályonként önálló eredményt hirdet és az első három helyezettet emlékplakettel jutalmazza. (Hajóknak az osztályversenyben az osztályelőírásaiknak kell megfelelniük, ugyanakkor teljesítményük a nyitott kategóriában is rangsorolásra kerül.)

10,  Általános előírások

– Egyéb ballaszt, – mint trapézolás vagy a kormányos súlypontjának a fedélzet peremvonalán való tartós kilógása – nem engedélyezett.

– Amennyiben a hajón beépített vagy külső motor van, azt a rendezőség a rajt előtt megfelelő zárjeggyel látja el. Amennyiben verseny közben a zárjegy megsérül úgy a versenyző a versenyből kizárja magát.

– A hajó vízvonala alatti felülete natúr, vagy alga gátló festéssel ellátott lehet. Bármilyen a természetes áramlást, nedvesedést befolyásoló bevonat nem engedélyezett.

– Versenyen az automatakormány használata engedélyezett.

– A hajónak rendelkeznie kell hatósági regisztrációs okmányokkal.

11,  Meghajtás

Egyedüli engedélyezett meghajtó erő a szél energiája.

12,   Vitorlaszám

A hajó vitorlaszámának jól látható és összetéveszthetetlen módon meg kell jelennie a nagyvitorla mindkét oldalán.

13,   Felmérés

A Rendezőség a hajókra vonatkozó szabályok betartása érdekében felmérést végez a kormányosi értekezletet követően, 2022. szeptember 24-én, 07:30-tól 08:00 óráig.

14,   Szponzoráció

14/a,  A versenyző egység lehet szponzorált bármely jogi és/vagy magánszemély által, ami megjelenhet a hajó nevében, a hajótesten és/vagy a vitorlázatán, logó vagy felirat formájában, de ezek nem lehetnek összetéveszthetők vagy összeférhetetlenek a hajó rajtszámával vagy a verseny hivatalos logójával.

A versenyrendezőség nem engedélyezi a dohányáru megjelenítését a hajókon.

A versenyrendezőség fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármely hajónevet vagy szponzor megjelenítést, ha az nem egyeztethető össze a verseny szellemével.

14/b, Versenyrendezőség megköveteli a versenyzőktől, hogy a verseny hivatalos lobogóját max. 60 x 80 cm-es méretben a hajó hátsó felén jól látható módon helyezzék el. 

15,   Kapcsolattartás

A versenyzőknek kötelezően rendelkezniük kell olyan mobil telefonnal, amely vízhatlan, vagy vízhatlan tokban van, megbízhatóan működik – tartalék elemmel vagy töltéssel – minimum 2 napig.

A folyamatos elérhetőséget elsősorban a biztonság, másrészről a mindenki számára fontos média kapcsolati lehetőség követeli meg.

16,   Külső segítség

A verseny ideje alatt a versenyzők nem fogadhatnak el semmilyen külső – fizikai, egészségügyi, vagy célzott egyéni információs segítséget, nem léphetnek partra, vagy más hajó fedélzetére. Ezen szabály megsértése a verseny feladását jelenti.

17,   Biztonság

– A hajóknak rendelkezniük kell egy a szabályoknak megfelelő mentőpatkóval a hajó hátsó részén, könnyen elérhető helyen, 30 m hosszúságú, 8 mm-es úszóképes kötéllel a hajóhoz rögzítve. (mentőkocka vagy egyéb alkalmatlan megoldás nem elfogadott)

– Minden hajónak rendelkeznie kell egy db. legalább 8 kg súlyú horgonnyal, minimum 20 m hosszú, 12 mm-es kötéllel egybeszerelve használat készen. (Az összecsukható horgony nem elfogadott.)

– Amennyiben a versenyző hajó a napnyugtától napkeltéig tartó időszakban 30 percet meghaladóan a szabályoknak megfelelő megvilágítás nélkül marad, az automatikusan a verseny feladását jelenti.

– A versenyzők kötelesek 4–es B. erősségű szél felett, rossz látási viszonyok között, valamint napnyugtától napkeltéig minden körülmények között mentőmellényt viselni külön figyelmeztetés nélkül. Ennek elmulasztása kizárást von maga után!

– A versenyrendezőség minden nevezett hajó részére nyomkövető szondát biztosít melyet a kormányos értekezlet során ad át. A Versenyző köteles a nyomkövető elektromos ellátásáról gondoskodni, vagyis egy minimum 40 Ah-s akkumulátorral rendelkezni. Versenyzők kötelesek ezt az eszközt a verseny teljesítését követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az eredményhirdetésen visszaszolgáltatni.

– A versenyzők, amíg az a saját biztonságuk veszélyeztetését nem jelenti, kötelezettek versenytársaik személyi mentésére.  

Mindazonáltal minden résztvevő a maga felelősségére vitorlázik!

18,   Felelősség

– Minden résztvevőnek rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással, amely okozott kár esetén legalább 3 millió forint erejéig nyújt fedezetet.

19,   Eredményhirdetés 

Az eredményhirdetés helyszínéről és időpontjáról a versenyrendezőség a verseny előtti kormányosi értekezleten ad tájékoztatást.

20,   Jogok és következmények

A versenyben helyezettként (1. – 6. hely) befutóknak a befutást követően – amennyiben a rendező azt kéri – aláírásukkal hitelesítve nyilatkozniuk kell arról, hogy a szabályok tiszteletben tartásával – kiemelten a 16. pont – teljesítették a távot. Aki ezt megtagadja, az a versenyből kizárja magát!

Jelen Versenykiírás a Fa Hajó Kft. tulajdona, annak részben vagy egészében való másolása, felhasználása nyomtatott vagy elektronikus úton kizárólag a Fa Hajó Kft. írásos hozzájárulásával történhet.

A verseny hivatalos honlapja:  www.szolovitorlazas.hu