1, A verseny 

1/a. A Keszthely – Kenese Szóló arra alapított egyszemélyes vitorlásverseny, hogy hazai és külföldi vitorlázóknak lehetőséget biztosítson a vitorlázó technikai és taktikai tudás megmérésére. 

1/b. A verseny osztályonként abszolút, ennek megfelelően a helyezés a befutás valóságos sorrendjével megegyező̋. 

2, Rendező 

A Fa Hajó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 6., képviseli: Fa Nándor 

3, A pálya 

A Keszthelyi Yacht Kikötő előtti vízterülettől a Balatonkenese előtti vízterületig tartó szakasz bármely útvonalon. A rajt és a cél pontos helyét a rendezőség a rajt előtti kormányosi értekezleten teszi közzé. 

4, Megfelelés 

A versenyt a rendezők az összes hajózási, és biztonsági szabály betartásával rendezik. Kitérés a verseny teljes ideje alatt az RRS 2021-2024 Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályai szerint történik. 

5, A verseny ideje
A verseny rajtja: 2023. június 17. szombat 09 óra 00 perc

Rajtidő: a Telekom 180-as hívószám szolgáltatta pontos idő szerint. 

5/a, Kormányosi értekezlet: 2023. június 17-én 07:00 – tól a Keszthelyi Yacht Kikötő teraszán. 

5/b, Befutás a kenesei Balatonfői Yacht Club mólója előtt kitűzött célvonalon. 

A verseny befutási határideje 2023. június 18-én 09 óra 00 perc. 

Eredményhirdetés 2023. június 18-én 11 órakor a Balatonfői Yacht Clubban. 

6, Versenyző „egység”


6/a,
Az „egység” áll a verseny szabályainak megfelelő hajóból (8-as pont) és annak a kormányosából. 

6/b, A versenyző egységek listára kerülése a nevezések sorrendjében történik, kivéve a külföldi versenyzőket, akiket a Rendező meghívottakként kezel, a szabályok betartásával. 

6/c, Az egység akkor kerül a rajtlistára, ha a hajó és kormányosa megfelel a lefektetett szabályoknak és a nevezési díjat kifizették. 

6/d, A rendezőség fenntartja a jogot, hogy meghívjon valakit a versenybe ( a vonatkozó szabályoknak megfelelve ) és visszautasítsa valakinek a nevezését. 

7, Nevezés 

A nevezési díj: 50 000.- Ft/egység.


Nevezés visszautasítása esetén a nevezési díj visszafizetésre kerül.
Nem kerül visszafizetésre a nevezési díj nevezés visszavonása esetén.
Nevezés: 2023. május 1-től a verseny hivatalos weboldalán, online a www.szolovitorlazas.hu weboldalon,
illetve legkésőbb a rajt előtti napon, a keszthelyi helyszínen.

Nevezhet bárki, aki a 16. életévét betöltötte és rendelkezik megfelelő hajózási jogosultsággal. 

Kapcsolatfelvétel: Fa Nándor +36 70 319 8330 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 6. e-mail: trade@fahajo.hu 

8, A hajó 

Egytörzsű 8 méteres, és egytörzsű 11 méteres „nyitott kategóriák”
Egytörzsű hajónak azt fogadjuk el, amelynek – nyugalmi helyzetben – a héj merülése minden metszetében növekszik a „főmetszet” irányában. 

A hajótest teljes hosszúsága 8 méteres nyitott kategória esetében maximálisan 8 méter (26,25 láb), vagy 11 méteres nyitott kategória esetében 11 méter (36láb)
A teljes hosszúságba nem számít bele a tükörre szerelt kormány. 

A hajónak és túlnyúló rudazatának együttesen mért hosszúsága 8 méteres nyitott kategória esetében maximálisan 9,6 méter, illetve 11 méteres nyitott kategória esetében 13,2 méter.


A rudazat, kötélzet, vitorlázat anyaga és mérete kötetlen. 

A hajó ballasztrendszere kötetlen, az alább leírt feltételek betartásával.
A hajó anyaga kötetlen.
Az árboc tartókötélzeti (ideiglenes vagy állandó) lekötési pontjainak a fedélzet vonalán belül kell lenniük. 

A hajónak megdőlés esetén 110°-ról (az árbocnak a vízszintes vonal alól 20° -ról) vissza kell állnia. Rendezőség ennek bizonyítására, indokolt esetben a tervezési számítások bemutatását, vagy fizikai teszt elvégzését követelheti meg.
Amennyiben a hajónak felhúzható tőkesúlya van, úgy a mérést felhúzott tőkesúllyal kell elvégezni, vagy a tőkesúlyt leengedett állapotban rögzítve kell a verseny teljes ideje alatt tartani. 

A tőkesúlyban ólomnál nehezebb fajsúlyú anyag nem engedélyezett.
Amennyiben a hajónak vízballasztja van, úgy annak a dőléstesztnél emelt oldalon feltöltve kell lennie.
(Vízballaszt csak a hajó fedélzete és az alsóhéj által bezárt térben, beépített formában lehet. A hajó belsejében „transzferálható” ballaszt anyagának fajsúlya nem haladhatja meg a tengervíz fajsúlyát.) 

Billenthető tőkesúly esetén a tőkesúlynak a dőléstesztnél emelt oldalra kibillentve kell lennie. Vagyis a stabilitási szög ellenőrzését a ballasztrendszernek a verseny folyamán előfordulható legelőnytelenebb állapotában kell elvégezni. 

9, Díjazás 

Nyitott kategóriákban a verseny első hat helyezettje kerül emlékplakett díjazásra. 

9/a, Egyéb díjazás 

Amennyiben 5, vagy annál több Magyarországon elfogadott osztályba tartozó hajó rajtol el a versenyben, illetve az a verseny előtt egy héttel a nevezésekből már kiderül, úgy a rendezőség osztályonként önálló eredményt hirdet és az első három helyezettet emlékplakettel jutalmazza. (Hajóknak az osztályversenyben az osztályelőírásaiknak kell megfelelniük.) 

10, Általános előírások 

– Egyéb ballaszt, – mint trapézolás vagy a kormányos súlypontjának a fedélzet peremvonalán való tartós kilógása – nem engedélyezett.
– Amennyiben a hajón beépített vagy külső motor van, azt a rendezőség a rajt előtt megfelelő zárjeggyel látja el. Amennyiben verseny közben a zárjegy megsérül úgy a versenyző a versenyből kizárja magát. 

– A hajó vízvonala alatti felülete natúr, vagy alga gátló festéssel ellátott lehet. Bármilyen a természetes áramlást befolyásoló bevonat nem engedélyezett.
– Versenyen az automatakormány használata engedélyezett.
– A hajó álló és mozgó kötélzetét, rudazatát és a mozgatható hajótest- függelékeket csak kézi erővel szabad állítani és mozgatni. 

– A hajónak rendelkeznie kell hatósági regisztrációs okmányokkal. 

11, Meghajtás 

Egyedüli engedélyezett meghajtó erő a szél energiája. 

12, Rajtszám 

A hajó rajtszámának jól látható és összetéveszthetetlen módon meg kell jelennie a nagyvitorla mindkét oldalán. 

13, Felmérés 

A Rendezőség a hajókra vonatkozó szabályok betartása érdekében felmérést végez a versenyt megelőző napon, 2023. június 16.-án, 18-tól 20 óráig, amelyen a hajók kötelesek megjelenni.

14, Szponzoráció 

14/a, A versenyző egység lehet szponzorált bármely jogi és/vagy magánszemély által, ami megjelenhet a hajó nevében, a hajótesten és/vagy a vitorlázatán, logo vagy felirat formájában, de ezek nem lehetnek összetéveszthetők vagy összeférhetetlenek a hajó rajtszámával vagy a verseny hivatalos logojával. 

A versenyrendezőség nem engedélyezi a dohányáru megjelenítését a hajókon.
A versenyrendezőség fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármely hajónevet vagy szponzor megjelenítést, ha az nem egyeztethető össze a verseny szellemével. 

14/b, Versenyrendezőség megköveteli a versenyzőktől, hogy a verseny hivatalos lobogóját max. 50 x 50 cm-es méretben a verseny teljes ideje alatt viseljék. 

15, Kapcsolattartás 

A versenyzőknek kötelezően rendelkezniük kell olyan mobil telefonnal, amely vízhatlan, vagy vízhatlan tokban van, megbízhatóan működik – tartalék elemmel vagy töltéssel – minimum 2 napig. 

16, Külső segítség 

A verseny ideje alatt a versenyzők nem fogadhatnak el semmilyen külső segítséget. Ezen szabály megsértése a verseny feladását jelenti. 

17, Biztonság 

– A hajóknak rendelkezniük kell egy a szabályoknak megfelelő mentőpatkóval a hajó hátsó részén, könnyen elérhető helyen, 30 m hosszúságú, 8 mm-es úszóképes kötéllel a hajóhoz rögzítve. (mentőkocka vagy egyéb alkalmatlan megoldás nem elfogadott)
– Minden hajónak rendelkeznie kell egy db. legalább 8 kg súlyú horgonnyal, legalább 20 m ∅ 12 mm-es kötéllel egybeszerelve használatra készen. (Az összecsukható horgony nem elfogadott.) 

– Amennyiben a versenyző hajó a napnyugtától napkeltéig tartó időszakban 30 percet meghaladóan a szabályoknak megfelelő megvilágítás nélkül marad, az óvás nélkül, automatikusan a verseny feladását jelenti.
– A versenyzők kötelesek 4 – es B. erősségű szél felett, rossz látási viszonyok között, valamint napnyugtától napkeltéig minden körülmények között mentőmellényt viselni külön figyelmeztetés nélkül. Ennek elmulasztása kizárást von maga után! 

– A hajókon rendelkezni kell egy legalább 40 Ah teljesítményű akkumulátorral, ami a kötelező nyomkövető jeladók táplálását is ellátja.
– A versenyzők, amíg az a saját biztonságuk veszélyeztetését nem jelenti, kötelezettek versenytársaik személyi mentésére. 

– A verseny rendezősége nem vállal felelősséget a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmasságának tekintetében, sem pedig a versenyen bekövetkező baleset, vagy anyagi kár vonatkozásában.
Minden résztvevő a maga felelősségére vitorlázik! 

18, Felelősség 

– Minden résztvevőnek rendelkeznie kell kötelező felelősségbiztosítással, amely okozott kár esetén legalább 3 millió forint erejéig nyújt fedezetet. 

Jelen Versenykiírás a Fa Hajó Kft. tulajdona, annak részben vagy egészében való másolása, felhasználása nyomtatott vagy elektronikus úton kizárólag a Fa Hajó Kft. írásos hozzájárulásával történhet

A verseny hivatalos weboldala: www.szolovitorlazas.hu